La clau per combatre les grans plataformes: la sostenibilitat ambiental i econòmica

La clau per combatre les grans plataformes: la sostenibilitat ambiental i econòmica

Fer una plataforma de comerç electrònic és fàcil. La tecnologia necessària està a l’abast de qualsevol programador. Comprar a través d’una d’aquestes plataformes també és fàcil. Podem dir que tot està inventat i que superar el que coneixem no requereix grans coneixements. De fet, bona part de l’economia actual es basa en copiar i millorar constantment. El problema està en la logística i si hi introduïm la variable de la sostenibilitat ambiental i econòmica, el problema encara és més gran.

Escollim proximitat

El primer pas per superar el problema és el d’apostar pels productes i serveis de proximitat. A Mercat Obert distingirem de forma fàcil d’identificar els productes de proximitat -fets dins el territori de kmCAT – i els productors que els elaboren-. Ho farem amb els productes del sector alimentari i en tots els altres sectors, siguin productes o serveis. Però encara farem més. En cercar qualsevol producte, la plataforma ens informarà, en primer lloc, dels productors o fabricants més propers. Seran els de la nostra mateixa regió, una de les onze en les que hem estructurat el nostre sistema logístic.

Vol dir això que a Mercat Obert només podrem trobar productes fets a l’àmbit econòmic català? No, avui no és possible disposar d’una oferta de tots els productes que considerem bàsics si ens imposem aquesta limitació.  Malauradament, en els darrers decennis, i amb la globalització de l’economia, han tancat moltes indústries catalanes i altres s’han deslocalitzat. De retruc, els seus productes ja no es fabriquen en proximitat. D’aquí a un temps, Mercat Obert ens ajudarà a quantificar la demanda de tots els productes bàsics. Serà així com tindrem la informació necessària per decidir si és possible i sostenible reimplantar segons quines indústries.

Fem xarxa

El segon pas és evitar desplaçaments innecessaris. Aquests es poden ocasionar perquè tota la logística se centralitzi en un sol punt, de recepció i distribució de productes. D’aquesta manera, alguns productes tornen a zones molt properes al lloc de producció. També pot ser que, primant la proximitat en una comanda que inclou articles de diversos productors, cada productor porti el seu producte directament al consumidor. D’aquesta manera, aquest acabarà rebent diversos paquets de la mateixa comanda i en moments diferents. A més, si la comanda inclou productes que vénen d’altres regions del país, aquests sí que passaran pel centre logístic principal.

Ho solucionem implantant un sistema mixt que permeti servir directament els productes de proximitat. Quan proveïdor i consumidor són de la mateixa regió, en un sol enviament. Gràcies a l’existència dels Punts de recollida regionals, i quan els productes o articles siguin de diferents regions, s’enviaran al Centre principal (o Punt Central). Allà podran agrupar-los sempre que siguin compatibles per anar en la mateixa caixa i enviar-los en una sola tramesa. D’aquesta manera, es racionalitzarà al màxim el sistema de recollida, agrupació i distribució, evitant fer desplaçaments i trameses innecessàries.

Els punts de proximitat

El tercer pas és evitar tornar a fer trameses per no trobar el destinatari -consumidor/comprador- en el lloc establert a l’hora de tancar la comanda. És per això que el consumidor haurà de determinar si vol que el lliurament es faci al seu domicili o al Punt de proximitat. Podrà fer-ho de forma alternativa o complementària, sempre a escollir. Els punts de proximitat, repartits per tot el territori, són la nostra forma d’ajudar al comerç local a tenir una activitat econòmica complementària i a captar nous clients. Aquest pas i una compra responsable, que intenti concentrar tota la comanda en una única comanda setmanal, farà que el cost logístic i l’impacte ambiental sigui el mínim possible. El pas següent consistirà a introduir els vehicles elèctrics en tot el sistema de recollida i distribució.

En la fase beta, els productes frescos i congelats, que han de mantenir la cadena de fred des que surten del proveïdor fins que arriben al consumidor o assegurar que no passen més de 48 hores des que els productes frescos són collits pel pagès fins que arriba a casa del consumidor, només sortiran i es distribuiran en la regió 1, amb centre a Barcelona.

La xarxa de centres logístics regionals i de punts de proximitat s’acabarà de configurar mentre es realitzi la fase beta. Amb l’objectiu de poder servir tots els consumidors de qualsevol racó del territori en les mateixes condicions. Aquest és el veritable repte del projecte kmCAT i la guia de treball de LogisCat, la cooperativa logística, de transport i distribució que cobrirà les necessitats de Mercat Obert i, en general, de la demanda logística general de tot el país. 

Comparteix: