Un temps en silenci per avançar més que mai.

Un temps en silenci per avançar més que mai.

Neix LogisCat, el sistema logístic més sostenible i l’alternativa pròpia de kmCAT

Després de mesos treballant en silenci, kmCAT per fi presenta LogisCat, el sistema logístic sostenible i propi de la plataforma. Ara, LogisCat es converteix en la tercera pota indispensable pel projecte. Juntament amb Mercat Obert, la botiga multisectorial de comerç electrònic, i Connecta Empreses, l’espai col·laboratiu per a empreses i professionals, kmCAT ha avançat més que mai en aquests últims mesos en el desenvolupament d’aquesta tercera plataforma. Ara, amb totes tres enllestides i constituïdes legalment, s’apropa cada vegada més el llançament definitiu del projecte.

LogisCat és una solució per a tots aquells productors que volen vendre online i que, a la vegada, busquen una alternativa sostenible a la logística tradicional. Avui us ho expliquem tot sobre aquesta nova plataforma:

Un projecte fonamentat en l’anàlisi de la situació

Ha estat un any i mig de feina per bastir un projecte innovador. Hem fonamentat en l’anàlisi de la situació actual del sector a Catalunya i en la configuració geogràfica i de les infraestructures viàries del país. El sector logístic a Catalunya reprodueix la situació de molts altres sectors. Està molt fragmentat i, gradualment, les empreses foranies van ocupant més quota de mercat, sigui directament o per mitjà de franquícies. Aquestes últimes, sovint són gestionades per petites empreses locals que han escollit aquest camí per sobreviure. L’orografia del país, molt accidentada, i una gran concentració de la població en les comarques costaneres i, especialment, en les comarques de l’àrea de Barcelona, són els dos principals factors a tenir en compte a l’hora de dissenyar l’estructura d’un sistema logístic. Doncs volem que LogisCat es fonamenti en dos principis bàsics, complementaris, com són la sostenibilitat i la proximitat.

Però, sorgeixen moltes preguntes

Què vol dir la sostenibilitat aplicada a un sistema logístic per un territori com el nostre? Són sostenibles els sistemes logístics més usuals del nostre entorn, amb un gran hub central al qual arribin tots els productes i que els distribueixin sota comanda a qualsevol punt del país? Els productes frescos poden seguir aquest sistema  sense que hagin de ser tractats químicament per mantenir una aparença atractiva? Si parlem de productes de proximitat (especialment els agroalimentaris, però no únicament), té alguna lògica que perquè un consumidor rebi un producte dun productor de la seva mateixa regió, hagi de fer un recorregut de centenars de quilòmetres? Té algun sentit que cada producte adquirit a través de les plataformes de comerç en línia arribi al consumidor en paquets i entregues diferents?

LogisCat, l’alternativa sostenible i eficient

Per respondre aquestes qüestions, hem calculat les despeses en hores de treball i en quilòmetres, amb les corresponents emissions de CO2 i de malbaratament energètic. És així com hem aconseguit definir el nou sistema logístic que, en grans línies, queda seguirà les línies següents:

UN TRACTAMENT DIFERENCIAT I TRES CIRCUITS

Es diferencia el tractament dels productes per grups: secs, frescos, congelats, de pes/volum important. A partir d’aquest tractament diferenciat es creen tres circuits, en funció de si els productes són peribles a curt termini o no, de si són de gran o petita producció i de si són congelats o de pes/volum important.

El primer circuit és per tots aquells productes secs, no peribles a curt/mitjà termini i de gran producció, es manté el sistema logístic més usual en els darrers decennis. Aquests productes comptaran amb un únic Centre Logístic Principal per tot el país, que rep, classifica, guarda en dipòsit i distribueix directament les comandes rebudes.

El segon circuit està pensat pels productes frescos i refrigerats. Es dotarà d’una estructura en xarxa de 15 Centres Logístics Regionals que reben  les caixes amb les comandes del dia dels productors de la regió. Es reserven les que van a consumidors de la mateixa regió i envien la resta amb gàbies de transport. Ho portaran a un únic Centre Logístic de distribució, que agruparà les comandes per regions. Finalment, les tornarà a enviar als Centres Logístics Regionals, que les agrupen per destinatari i les envien al seu destí.

I per últim, però no menys important, el tercer circuit dedicat als productes congelats, especials i de pes/volum important. Serà el mateix productor qui es fa càrrec del transport fins al domicili del consumidor. En una segona fase, quan les comandes diàries siguin suficients per fer sostenible econòmicament el manteniment de la cadena de fred, els productes congelats seguiran el mateix circuit que els productes frescos.

UN LLIURAMENT RÀPID I EFICAÇ

El sistema horari i de transport previst assegura que les comandes arribin en un termini dentre 24 i 48 hores. Les entregues arribaran a qualsevol punt del país, des del moment en què el productor les posi en les caixes subministrades per kmCAT.

Tots els productors poden fer-se càrrec del lliurament directe de les comandes als consumidors de les poblacions més properes. A més a més, quan el consumidor faci la seva comanda podrà escollir si la vol rebre en el seu domicili o en el Punt de Proximitat més proper. Quan faci la comanda, veurà quins Punts de Proximitat hi ha en el seu poble o barri.

UNA PLATAFORMA A L’ABAST DE TOTHOM

LogisCAT és una cooperativa integrada per operadors logístics on, de moment, en són sòcies les empreses vinculades a la plataforma Mercat Obert. Tanmateix, està oberta a incorporar tots els operadors logístics que comparteixin els seus principis (proximitat, sostenibilitat, cooperació, transparència i compromís de país). Un sistema logístic propi amb lobjectiu desdevenir la plataforma logística de referència per a tots els consumidors del país.

Comparteix: