Si tinc una pàgina web i entro a KmCAT, haig d’entrar a KmCAT tot el que tinc a la meva web o pot sortir la meva directament?

Si tinc una pàgina web i entro a KmCAT, haig d’entrar a KmCAT tot el que tinc a la meva web o pot sortir la meva directament?

Sí, s’ha d’entrar a kmCAT tot el que s’hi vol vendre. Més endavant, es podrà plantejar un vincle directe que asseguri l’enllaç de la plataforma i de cada web, però no en aquesta primera etapa. És la única forma d’oferir tots els serveis vinculats, de calcular el preu final que pagarà el comprador i la repercussió de la logística associada. Això no treu que en la fitxa de cada proveïdor hi consti el seu web i, per tant, hi puguin haver més productes, però el que es vulgui vendre per la via de kmCAT ha de figurar-hi directament.

Comparteix: