Quines són les condicions per ser un centre logístic territorial de logisCAT?

Quines són les condicions per ser un centre logístic territorial de logisCAT?

Les condicions per a ser un centre logístic territorial.

  1. Tenir un espai interior per entrar i descarregar una o més furgonetes alhora.
  2. Disposar d’un espai intern on poder deixar els productes en bones condicions pels consumidors (en el cas de ser de la mateixa regió o zona) o pel CLR de destí.
  3. Possibilitat de contactar via SMS, correu electrònic o xarxes socials, amb el consignatari, amb kmCAT, amb el transportista i amb el destinatari.
  4. Tenir un horari ampli d’atenció.
  5. Persona responsable del servei d’entrada, classificació dels productes i de comunicació.
  6. Possibilitat de lectura de codi de barres amb l’App que se li faciliti.

A més, es valorarà que el centre logístic…

  1. Disposi d’un espai condicionat pels productes que necessitin temperatura controlada.
  2. Tingui la possibilitat de poder actuar com a Punt de Proximitat.
  3. Compti amb una botiga pròpia.
Comparteix: