Quina és la quota per ser soci proveïdor?

Quina és la quota per ser soci proveïdor?

El cost del servei de kmCAT es cobreix a partir de dues fonts de finançament:

Les quotes anuals dels socis proveïdors i un percentatge sobre el preu de cada producte (entre un 6 i un 12% segons la categoria). En el primer cas, les quotes anuals són de 240€, que donen dret a penjar fins a 100 productes i a mantenir-los o canviar-los durant l’any, i de 360€ per a més de 100 productes. El Consell Rector pot decidir si modifica aquestes quotes en ocasions especials, com pot ser la fase d’arrencada de l’activitat.

Comparteix: