Quin cost té fer-se soci de kmCAT?

Quin cost té fer-se soci de kmCAT?

L’aportació a capital social de cada tipologia de soci és diferent i està regulada en els estatuts socials. És una aportació única i recuperable en cas de baixa. Cada títol social té un valor de 10€ i cada modalitat de soci té assignada una quantitat determinada de títols socials. El nombre de títols socials que corresponen a cada tipus de soci és el següent:

  1. Impulsors: 480 títols socials, equivalents a 4.800€.
  2. Proveïdors: 20 títols socials, equivalents a 200€.
  3. Consumidors: 1 títol social, equivalent a 10€.
  4. De treball: 400 títols socials, equivalents a 4.000€, per jornada completa i 200 títols socials per a jornada parcial.
  5. Col·laboradors: 100 títols socials, equivalents a 1.000€.
Comparteix: