Qui fixa el preu d’un producte o servei ofert a Mercat Obert?

Qui fixa el preu d’un producte o servei ofert a Mercat Obert?

Cada soci proveïdor fixa, lliurament, el preu de venda dels seus productes o serveis, que han d’incloure l’IVA que els correspongui. Aquest és el cost que veurà el soci consumidor a la plataforma Mercat Obert. En tot cas, el soci proveïdor podrà modificar-lo sempre que vulgui o fer les ofertes que consideri més convenients, amb comunicació prèvia a la cooperativa.

Comparteix: