Què és un centre logístic territorial de logisCAT?

Què és un centre logístic territorial de logisCAT?

Un centre logístic territorial de logisCAT és un local o magatzem que té capacitat d’espai i de gestió de les comandes. Pot ser d’un particular o propietat d’una entitat, cooperativa o entitat associativa.

Els productors de la regió o zona assignada podran portar les comandes pels seus mitjans. Allà podran ser agrupades per, posteriorment, ser transportades a altres CLT o al Centre Logístic Central (el general o el de productes frescos), ser distribuïdes als domicilis dels consumidors o als Punts de Proximitat designats pels mateixos consumidors.

Comparteix: