Com es fan les entregues de productes?

Com es fan les entregues de productes?

A kmCAT utilitzem un sistema propi anomenat Logiscat. Dissenyat a partir de la realitat territorial catalana, de la ubicació dels centres de producció i de la distribució dels habitants del país, buscant l’eficiència i, com a primera conseqüència, la sostenibilitat.

Com es gestiona la distribució de les comandes?

  • A cada regió hi haurà, com a mínim, un Centre Logístic Regional (CLR), on tots els productors de la mateixa regió hi  porten les comandes rebudes aquell mateix dia i que no serveixen directament.
  • Aquests productes són enviats als centres de les regions on viu el consumidor, per mitjà del sistema de transport de kmCAT.
  • Allí s’agrupen els productes que van al mateix destinatari i se li envien. Es fa per mitjà del sistema logístic de kmCAT, directament al domicili o al punt de proximitat escollit.

Per a cada regió o subregió, logisCAT ha previst un recorregut tancat. Parteix i acaba al Centre Logístic Territorial i passa per tots els municipis de la zona on calgui repartir les comandes del dia. La freqüència del servei la determinarà el volum dels productes a repartir.

Com es gestiona la distribució segons el tipus de producte?

Segons el tipus de producte (frescs, congelats, de molt de pes…), el repartiment seguirà un procediment o un altre. T’ho expliquem:

  • Els productes/material/maquinària de pes o dimensions importants seran servits directament pel productor/fabricant. Ho farem amb mitjans propis o a través del sistema de transport de kmCAT.
  • Els productes en dipòsit al Centre Logístic Principal seran distribuïts pels transportistes de logisCAT, al domicili del consumidor o al punt de proximitat que s’indiqui .
  • Els productes frescos seran distribuïts directament quan proveïdor i consumidor són de la mateixa regió. Podrà ser pel  mateix proveïdor o per mitjà del sistema de transport de proximitat de logisCAT. Quan el productor i el consumidor no siguin de la mateixa regió, els productes seran enviats des del Centre Logístic Territorial d’origen al de destí. 
  • Els productes congelats seran servits directament pel productor al domicili del consumidor o al Punt de Proximitat escollit pel consumidor, si disposa de cambres frigorífiques.

Els productors/fabricants de productes secs o de qualsevol article/ producte que es pugui emmagatzemar el faran arribar al Centre Logístic Principal (CLP). Allà quedaran en dipòsit per poder ser servits immediatament. Des d’allà, el sistema logístic de logisCAT s’encarrega de distribuir als destinataris finals tots els articles/productes.

Comparteix: