Com és pot assegurar l’origen dels productes que veneu?

Com és pot assegurar l’origen dels productes que veneu?

Les fitxes de cada producte i les valoracions a partir dels diferents ítems, serviran per mostrar l’origen dels productes, dels seus components i la traçabilitat.

Comparteix: