Com es farà perquè els meus productes només es venguin als consumidors de la zona i s’asseguri aíxi que el comerç és de proximitat?

Com es farà perquè els meus productes només es venguin als consumidors de la zona i s’asseguri aíxi que el comerç és de proximitat?

Tots els proveïdors constaran en el mapa de kmCAT, identificats per sectors i geolocalitzats. D’aquesta manera, qualsevol comprador coneixerà els proveïdors més propers al seu domicili. 

Comparteix: