Descobreix les 8 accions de kmCAT en l’àmbit agroalimentari

Descobreix les 8 accions de kmCAT en l’àmbit agroalimentari

L’impuls de la subvenció de l’Euroregió ens ajudarà a créixer en aquest sector

Lajuda que representa per a kmCAT el suport econòmic de 79.000€ de lEuroregió Pirineus-Mediterrània ens ha ajudat a definir vuit accions, ja contemplades en el projecte, per fomentar l’àmbit agroalimentari. Vols saber quines són?

8 acciones per fomentar l’àmbit agroalimentari

  1. Aconseguir la participació activa en la plataforma Mercat Obert durant el període de realització daquest projecte. Cerquem un mínim de 25.000 consumidors i 1.000 proveïdors del sector agrícola i agroalimentari, .
  2. Establir acords de cooperació amb associacions, empreses i entitats dels diferents territoris de lEuroregió. Que assegurin la distribució a tots els territoris dels productes elaborats en una zona concreta. La incorporació de socis com els que figuren en aquest projecte forma part daquesta estratègia.
  3. Promoure almenys dos projectes de col·laboració entre empreses del sector, dins làmbit de leuroregió. D’aquesta manera, volem augmentar-ne la resiliència, per transferir coneixements i per tenir capacitat dinvertir en R+D+I.
  4. Dotar els productors agrícoles i, en general, els del sector agroalimentari, dels coneixements i les eines tecnològiques necessàries. D’aquesta manera, podran participar en les plataformes de distribució. Lobjectiu del projecte seria elaborar les eines tecnològiques, la guia d’ús i el sistema de suport personalitzat.
  5. Estructurar el sistema logístic en xarxa. Amb la finalitat devitar trajectes innecessaris, com els que provoca centralitzar tota la gestió logística en un sol hub central. Lobjectiu mínim del projecte és crear almenys un centre de recollida i un punt de proximitat per a cada 1.000 consumidors.
  6. Afavorir el consum conscient i responsable, donant prioritat a leficiència en la distribució per davant del lliurament urgent i el consum compulsiu. Lobjectiu del projecte seria elaborar un pla de comunicació que, utilitzant les dues plataformes tecnològiques, vagi canviant els hàbits de consum.
  7. Identificar en la resta de territoris de leuroregió no coberts directament per kmCAT o els seus associats, els principals agents que poden replicar i adaptar el model kmCAT en el seu territori. Així, a continuació, farem la transferència tecnològica i de coneixements adquirits. Lobjectiu del projecte és identificar almenys tres agents en els territoris no coberts pels socis daquest projecte. És a dir, a les illes de Mallorca i Eivissa per una banda, i la regió occitana, especialment centrada en Tolosa de Llenguadoc i Montpeller.
  8. Plantejar el model definitiu en la perspectiva de poder ser replicat en la resta deuroregions europees. Lobjectiu és que, a finals del projecte, les dues plataformes de kmCAT estiguin totalment desenvolupades i testades, per poder ser ofertes a altres territoris que, per les seves característiques físiques, econòmiques, culturals i socials, sidentifiquin com de km 0”.

El nostre compromís és enfortir el país, passant per impulsar l’economía i fomentar l’àmbit agroalimentari. 

Comparteix: