Aliances que ens fan créixer: Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya i Consell Comarcal del Maresme

Aliances que ens fan créixer: Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya i Consell Comarcal del Maresme

KmCAT tanca dos acords de col·laboració per enfortir el sector agroalimentari de Catalunya

Seguim creixent. Ara, construïm noves aliances que ens permetran enfortir la xarxa econòmica del territori. Hem començat amb el grup de productors del sector agroalimentari del Maresme, gràcies a un acord signat el passat mes de desembre amb el Consell Comarcal. Aquest, impulsa i coordina la xarxa de Productes de la terra” en aquesta comarca, amb uns 120 productors associats. Aquesta primera experiència ens permetrà millorar el procediment dautogestió i obrir-lo a la resta dels quasi 3.000 registrats com a possibles proveïdors.

En paral·lel, hem creat una aliança de cooperació amb lAgrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya, que ens permetrà arribar a més de 32.000 botigues i comerços de tot el país. Ara, estem organitzant la presentació de les nostres plataformes a les diferents associacions que tenen integrades, per començar a col·laborar el més aviat possible.

Alhora, estem tancant acords amb diferents plataformes sectorials de venda online, com ara fentpaís (www.fentpais.cat), una plataforma amb vuit anys de vida, amb més de 1.200 empreses que ofereixen a una comunitat duns 40.000 usuaris els seus productes i serveis, majoritàriament en el sector de loci, el turisme i la cultura.

En el terreny de les assegurances també hem arribat a un acord amb Mutuacat (www.mutuacat.cat) que ens permet entrar en aquest camp des del primer moment i fer conèixer lexistència de kmCAT als seus més de 100.000 socis beneficiaris.

Aliances que ens fan créixer junts

Hem començat la fase prèvia a linici dactivitats, amb els primers proveïdors pujant productes i en la perspectiva de disposar duns 10.000 productes i serveis en oferta en un termini màxim de dos mesos. Serà el moment per començar lactivitat de Mercat Obert, la plataforma de comerç electrònic de kmCAT cooperativa.

Un cop definit el sistema logístic que ens permeti arribar a tots els racons del país i servir qualsevol producte en un termini que no superi les 48 hores, ara hem centrat la nostra activitat en anar tancant els acords amb els socis proveïdors, per tal que puguin anar pujant productes a la plataforma.

La nostra política daliances, amb organitzacions i plataformes sectorials que ja tenen botigues online, ens assegura poder créixer ràpidament, tant pel que fa al nombre de proveïdors com al de consumidors i al de productes i serveis que oferirem des del primer moment. Aquestes plataformes i totes les empreses i productors que ja venen online, gràcies a formar part de la comunitat de kmCAT, tindran una major projecció i podran arribar a molts més possibles consumidors.

No demanem a ningú que tanqui la seva botiga online, sinó que safegeixi a una plataforma multisectorial que, només per aquest simple fet, arribarà a molts més possibles usuaris i potencials consumidors. Alhora, formarà part duna organització amb capacitat logística suficient com per moure, a curt termini, un volum de comandes prou important que faci possible reduir els costos logístics de forma sostenible.

El proper pas, que farem immediatament després de publicar aquesta informació, serà posar-nos en contacte amb els quasi 200 potencials proveïdors registrats fins ara a kmCAT que ja tenen botiga online per que comencin a pujar productes a Mercat Obert. Només amb ells ja superaríem els 10.000 productes i serveis que volem que formin la oferta de sortida. A continuació, arribarà el torn dels més de 2.500 registrats que han mostrat el seu interès en vendre a través de Mercat Obert i que no tenen botiga online. Serà una feina més feixuga, però bàsica per poder convertir Mercat Obert en la plataforma de comerç electrònic de referència en el nostre país.

Els Consells Comarcals del país amb ganes de créixer

Vam decidir encetar la via territorial, a partir de presentar el projecte als Consells Comarcals del país. La majoria compten amb departaments o oficines especialitzades en els diferents camps de lactivitat econòmica. Hem anat veient que la majoria dels Consells Comarcals tenen oficines o àrees dedicades al sector agroalimentari i al sector comercial. Potser els dos sectors més fragmentats, més basats en una estructura familiar i, per tant, amb menys capacitat per disposar deines comercials que facin visibles els seus productes.

No obstant això, ens hem trobat que amb el confinament, molts dells han fet o estan fent el pas cap a la digitalització, creant webs que els permetin situar-se en el mapa virtual, però també hem pogut comprovar que els primers que ho van fer o bé ja shan estancat o sadonen que la inversió en diners i temps no els resulta tant rendible com esperaven.

Shan adonat que només creixen amb el boca-orella” i que si no inverteixen de forma recurrent en publicitat, ja han tocat sostre. Disposar dun web propi no és una solució màgica. Veuen com la seva botiga virtual no té presència real i es troben amb els mateixos problemes que els que estan fora dels eixos comercials de les seves poblacions, quan aquests eren vius i concorreguts. I és per això que aquesta aliança podria significar una gran aportació tant pel sector agroalimentari i el territori.

Comparteix: