Podem començar l’activitat econòmica!

Podem començar l’activitat econòmica!

kmCAT es registra per comprar millor

Després de més d’un any de tràmits, ja podem anunciar que kmCAT cooperativa ha quedat definitivament inscrita al Registre Mercantil de Barcelona. Una notícia molt important per a tots nosaltres ja que, finalment, podem començar l’activitat econòmica de la cooperativa.

Ha estat un tràmit lent i complicat, agreujat per la situació creada per la pandèmia de la COVID-19, però originat en un fet excepcional com és que kmCAT ha hagut d’inscriure’s en el Registre Mercantil i no en el Registre de Cooperatives de la Generalitat de Catalunya, a causa de tractar-se d’una cooperativa creada a l’empara de la legislació europea i no de l’espanyola. Ha estat així per poder incloure, com a socis proveïdors i consumidors, empreses i particulars de territoris de més d’un estat europeu, com són Andorra i la Catalunya del nord. Finalment ho hem aconseguit i, per tant, ja podem començar la nostra activitat.

Comparteix: