Desxifrant el teixit econòmic català

Desxifrant el teixit econòmic català

kmCAT segueix en la cerca de productors, distribuïdors i comerços que enforteixin el projecte

El teixit econòmic català està format per més de 600.000 petites i mitjanes empreses i per més de 700.000 establiments comercials, unes o altres amb menys de 50 treballadors i més del 90% amb seu social i centres de treball a Catalunya. Posar en marxa una plataforma comercial de comerç electrònic que pugui ser útil a bona part daquestes empreses i establiments pot semblar un repte inabastable i, molt probablement, impossible. Començar per acotar i segmentar aquest trencaclosques es va convertir en el primer objectiu dels impulsors de kmCAT cooperativa.

La primera gran classificació la vam fer a partir de diferenciar els productes i serveis entre els que podríem considerar bàsics i els que no. És una classificació amb un alt component de subjectivitat, però que ja permet centrar els diferents tipus de proveïdors als qui oferir la plataforma comercial.

La segona gran classificació la fan els mateixos proveïdors quan decideixen si se senten identificats amb els valors que kmCAT pren com a distintius: proximitat, sostenibilitat, transparència, cooperació i compromís amb la llengua, amb el país. Vam decidir que tots els proveïdors de productes i serveis que shi sentissin identificats podien incorporar-se com a socis de kmCAT cooperativa. Vol dir això que tots ells han de complir uns mínims prefixats en cada valor o vol dir que tots ells prenen un compromís danar avançant per excel·lir en cadascun dels valors? Ens vam decantar per aquesta segona opció perquè, entre daltres raons, nosaltres -ni probablement ningú- som qui per decidir si uns compleixen i els altres no.

Ens va semblar que, en tot cas, això ho han de fer els consumidors, que amb les seves valoracions acabaran dient qui compleix amb cadascun daquests valors i qui progressa o no. Ens va semblar que a nosaltres, els qui estem impulsant aquest projecte, només ens correspon posar les eines per oferir la màxima informació de tots els productes i serveis i dels proveïdors que els ofereixen. Després serà la qualitat i la transparència les que permetran que siguin els consumidors els que valorin els proveïdors. La pròpia plataforma sencarregarà de premiar als millor valorats posant-los els primers en les cerques que faran els consumidors.

Comparteix: